تالار زبانشناس

در جمله زیر به چه معناست Come after

Help me the wolves are coming after my sheep


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

Coming after
یه جورایی این طور معنی میشه که “دارن میان سراغ” گوسفندام

4 Likes