تالار زبانشناس

شكل ديگر see

چرا see در بعضى كلمات saw نوشته ميشه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

گذشته فعل see میشه saw

3 Likes