تالار زبانشناس

میخام کمی بیشتر گرامر یاد بگیرم یه منابع مفید معرفی کنید ممنون میشم

یه کم گرامر هم یا بگیریم بدک نیست😁

3 Likes

زبانشناس پر از دوره های آموزش گرامره که میتونید استفاده کنید

10 Likes