تالار زبانشناس

من دنبال پارتنر میگردم

سلام عزیزان بنده دنبال پارتنر میگردم اگرشما مایلید پارتنر شیم روزی ده تا 15 دقیقه صحبت کنیم اینم شماره منه09306919668

Your level?..

لولم آخرای دو حدود بیست کلمه دیگه میخواد تا سه اما راحت میتونم به اینگلیسی صحبت کنم یعنی حرف های روزمره رو راحت میتونم بزنم