تالار زبانشناس

Fell fast sleep

یعنی افتاد سریع خوابید
در چه مواقعی از این fell در جمله استفاده میکنیم


این تاپیک مربوط به داستان« کیشّه گربه! » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی »

1 Likes

این سوال شما در یکی از پست های زبانشناس کامل توضیح داده شد.

Fall asleep
یعنی به خواب رفتن و این کلمات با هم به کار میرن یا اصطلاحا کالوکیشن میگن.

2 Likes