تالار زبانشناس

Golden wedding anniversary? اينجا golden چجور معني ميشه؟


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه فعالانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « سرنوشت یا شانس؟ »

1 Likes

معنی این جمله میشه-سالگرد ازدواج طلایی-
و در اینجا Golden به معنیه طلایی هست.

1 Likes