تالار زبانشناس

اشکال ترجمه در Amalfi coast

سلام
جمله You’ll love it from the moment you arrive there!
که ترجمه آن می شود: شما از لحظه رسیدن به آنجا (Amalfi coast) عاشق آن (آنجا) می شوید
به اشتباه ترجمه شده:
شما از تمام لحظات خود تا رسیدن به آنجا لذت می برید!


این تاپیک مربوط به « ساحل آمالفی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « ۴۰۰۰ کلمه ی ضروری » : « کتاب اول » : « ساحل آمالفی »


این تاپیک مربوط به « ساحل آمالفی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « ۴۰۰۰ کلمه ی ضروری » : « کتاب اول » : « ساحل آمالفی »

3 Likes

آره ظاهرا اشتباه ترجمه شده.

1 Likes

بله درسته دوست خوبم به همکاران میگم حتما اصلاح کنن :rose:

2 Likes