تالار زبانشناس

سلام معنیbrought دراینجا چیه

(because she brought a basketball, of course).


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « فلسفه ی تائو »

3 Likes

سلام گذشته فعل bring هست

2 Likes

میدونم منظورم معنیش بود:pray::hibiscus:

3 Likes

البته، چون اون یه سبد توپ آورد.

3 Likes

بسکتبال احتمالا ورزش نبود ؟ :expressionless:

3 Likes

خب معنی ورزش بسکتبال هم میشه توپ سبد، سبد توپ

2 Likes

خب درسته که میشه سبد توپ اما در اصل ورزش بستکتباله . وگرنه اگر بنا به گفته شما بود کلمه fire works میشد آتش کار ها در حالی که معنیش میشه اتش بازی
یا کلمه firewater بابد بشه آتش آب در حالی معنی آبگرمکن میده :smiley::smiley:

2 Likes

اینو منم مد نظر قرار دادم. ولی درست در نمیاد ترجمش.

او آورد یک بسکتبال

خب این که معنی نمیده.

شما چی معنی میکنید؟

3 Likes

نمیدونم شاید ، باید تو جمله های قبلش تأمل کرد

2 Likes

شاید در اینجا bring به معنای-موجب شدن-باشه.

3 Likes