تالار زبانشناس

The meaning of "errands"

?What’s the meaning of “errands” in this sentenc

I’ll do my errands on Sunday.


این تاپیک مربوط به « درس هفدهم - آیا جمعه وقت آزاد دارید؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « آموزش انگلیسی VOA » دوره: « آموزش انگلیسی با VOA - سطح ساده » درس: « درس هفدهم - آیا جمعه وقت آزاد دارید؟ »

2 Likes

سلام وقت بخیر.
میشه رفت و آمد و فعالیت های روزانه

4 Likes