تالار زبانشناس

معنی این جملع

سلام در این جمله he love to go out so does george در اینجا چرا does اومده ؟

1 Likes

سلام
معنی این جمله میشه-او عاشق بیرون رفتن است و جورج نیز این کار را می کند-does در اینجا یعنی که جورج نیز همان کار را انجام می‌دهد.

2 Likes