تالار زبانشناس

موارد کاربرد

بادرود
موارد کاربرد a lot of وlots of .ممنون

1 Likes

سلام
این لینک رو مطالعه کنید

2 Likes

خیلی ممنون از شما در پاسخگوییتان

3 Likes