تالار زبانشناس

معنی کلمه slak در این جمله چیست؟

Now you paint the slak and the leaves. Perfect!


این تاپیک مربوط به درس« مهد کودک » در نرم‌افزار «زوم» است. مجموعه تلوزیونی: « کارتون پپاپیگ » فصل: « قسمت اول »

3 Likes

سلام مطمئنی slak بوده؟

3 Likes

Slake اشتباه تایپی داره

1 Likes