تالار زبانشناس

معنی و کاربد shall در این جا چیست؟!

Shall I water it for you?


این تاپیک مربوط به درس« باغبانی » در نرم‌افزار «زوم» است. مجموعه تلوزیونی: « کارتون پپاپیگ » فصل: « قسمت اول »

3 Likes

از shall برای ساختن زمان آینده استفاده میشه مثل will
و معادلش میشه بایستی … و در مواقعی بکار میره که ما از کسی نظر خواهی میکنیم. مثلا

Shall I go home
بایستی برم خونه ؟ فاعل داره نظر دیگرانو درباره اینکه اون بره خونه میپرسه.
و در جمله شما داره میپرسه از مخاطبش که آیا بایستی آب بده اون رو بخاطر طرف
بایستی من آب بدم اونو (درختو )بخاطر (برای) تو

4 Likes

سلام ممنون از راهنماییتون

2 Likes