تالار زبانشناس

ترجمه ضعیف هر درس


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

معنی بعضی از کلمات رو در ترجمه نادیده گرفته میشه. در تمام دروس این مشاهده میشه.

1 Likes