تالار زبانشناس

Little plane went off

در اینجا یعنی هواپیمای کوچک خاموش شد
Went off یعنی چی


این تاپیک مربوط به داستان« هواپیمای کوچک نوشتن را یاد می گیرد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی »

1 Likes

یعنی فرار کردن- در رفتن

2 Likes

اگه ادامه داره جمله اونو بگی میتونم کمکت کنم اما:

فعل go off معانی زیادی داره اما اینجا میتونه دو معنی بیشتر نداشته باشه:

۱. منفجر شدن

۲. رفتن به حایی

1 Likes