تالار زبانشناس

چرا از was در این جمله استفاده شده ؟

The witches said I was safe


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

چون مربوط به گذشته ست…
جادوگران گفتند…

1 Likes

به نظر میاد که جمله باید اینطور میبود:

The witches said I would be safe.

اما ترجمه ی این جمله که تو متنه این میشه:

جادوگران گفتند که من بودم.

از مربیان زبانشناس تقاضا میشه اینو یه بررسی بکنن نتیجه رو بگن.

یا تشکر

1 Likes

ساختار این جمله مربوط به گرامر indirect speech هست، نقل قول غیر مستقیم.
جادوگرها در اون لحظه بهش گفته ان که تو در امانی (you are safe)، پس باید اینطوری بیان بشه
The witches said I was safe.
ولی اگر جادوگرها می گفتند تو در امان خواهی بود)you will be safe) جمله اینطوری بیان می شد
The witches said I would be safe !

2 Likes

مرسی عالی بود: هنیشه یادنه از این نقل قولها بدم میومد الان هم بدم میاد به این خاطره که متوجه نشدم.

مرسی دوباره

3 Likes

:joy::+1:
چون تو مکالمات روزمره شون نقل قول ها خیلی ساده تر از چیزیه که تو کتاب ها و براساس دستورهای گرامری یاد میگیریم.

3 Likes