تالار زبانشناس

کلمه گواتمالا چرا به nختم شده

I find that I prefer the Guatemalan approach


این تاپیک مربوط به درس« جشنواره روز مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « جشنواره روز مرگ - درسنامه اصلی »

2 Likes

سلام وقت بخیر و خوش اومدین.
اینجوری به صورت صفت مربوط به کشور و ملیت دراومده.
گواتمالایی در واقع میشه گفت.

4 Likes