تالار زبانشناس

كاربرد كلمه if براى سوالى كردن

چرا در داستان مكبث براى سوالى كردن به جاى كلمه Do از كلمه if استفاده شده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

جمله اش رو کامل بنویسید

2 Likes

Macbeth asks the witches if he’s in danger

2 Likes

معانی مختلف if ایناست : اگر، چنانچه، ایا، خواه، چه، هرگاه، هر وقت، ای کاش،کاش، اگر، چنانچه، (مجازا)شرط، حالت، فرض، تصور، بفرض
توی این جمله آیا معنی میده
مکبث از جادوگران پرسید که آیا او در خطر است

2 Likes

مچكرم بابت پاسخگويى سريع شما🌹

3 Likes

خواهش میکنم دوست خوبم :pray:

2 Likes