تالار زبانشناس

معنی already در جمله زیر

and his mom already said that she would tell the judge that i was an unfit mother


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی حضانت فرزند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « حضانت فرزند - درسنامه اصلی »

1 Likes

سلام
معنی جمله تون میشه.
Already = before now or before a particular time
مادرش قبلا(قبل اون زمان) گفته بود که به قاضی خواهد گفت که من مادر مناسبی نبودم

1 Likes