تالار زبانشناس

معنی و کاربرد just in it در اینجا چیست؟!

George has found somewhere to hide _ just in time.’


این تاپیک مربوط به درس« قایم موشک » در نرم‌افزار «زوم» است. مجموعه تلوزیونی: « کارتون پپاپیگ » فصل: « قسمت اول »

2 Likes

معذرت میخوام کاربرد just in time در اینجا چیست؟!

2 Likes

یعنی درست به موقع. یه عبارته

4 Likes