کمک درباره کلمه در جمله ...rapid

On the way, while crossing the river, the boy slipped and both of them fell into the rapids and were pulled under by the current

سلام بچه ها اینجا rapid چه معنی میده؟ چرا قبلش the اومده؟ آخه توی ترجمه معنی درستی براش نیومده
چرا گفته fell into the rapid ولی rapid معنی سریع میده

2 پسندیده

their anger barely below the surface the whole time

و توی این جمله barelyو below و surface کنار هم ترجمه شون واقعا گیج کننده شده
البته من همش با barely مشکل داشتم الان ک دیگه بدتر

2 پسندیده

Rapids یعنی تند آب

The اومده یعنی تندآبهای اون رودخونه که توش افتادن.

3 پسندیده

گفته که تمام مدت به سختی خشمشون رو کنترل کردند.

Barely اینجا یعنی به سختی.

مثال:

I barely speak English

اینجا به معنی تقریبا هیچی خیلی کم می باشد، یعنی من خیلی کم انگلیسی حرف میزنم.

کلا سه معنی میشه گفت داره: به سختی، خیلی کم، تقریبا هیچی

3 پسندیده

ممنونم از پاسختون
من با barely مشکل دارم واقعا😊
نمیدونم کجا بفهمم کدوم معنی رو میده

2 پسندیده

Rapid سریع
Rapids جایی از روخونه که صعب العبوره و آب اونجا از بس سریع میره که کف سفید رو آب ظاهر میشه

تفاوت این دو واژه در یدونه s هست.

4 پسندیده