تالار زبانشناس

معنی چند واژه

با سلام. ببخشید در اینجا کلمه های load و over به چه معناست. و اینکه her در اینجا صفت ملکیه یا ضمیر مفعولی؟
I didn’t mind her doing an occasional load to help us out. But now she does it anytime she’s over to watch the kids.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی مادر شوهر فضول » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مادر شوهر فضول - درسنامه اصلی »

3 Likes

مترجم گوگل شما بزنی خیلی سریع معانی در میاد

2 Likes