تالار زبانشناس

استفاده از فعل i am بجای i was

در جمله
The witches said “i was “ safe
چرا بجای ان نگفته
The witches said “ i am “ safe?
درصورتیکه معنی شده :
« جادوگرها گفتند من در امان - هستم- » درصورتیکه ظاهرا معنی میدهد
« در امان - بودم-»


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام معنیش یه خورده ناجوره تو فارسی
وقتی تو انگلیسی داری نقل قول میکنی زمان و جمله رو میتونی تغییر بدی مثلا دیروز علی به حسین گفته تو در امانی
Yesterday Ali said I am safe
و امروز از حسین میپرسن علی بهت چیگفت
Today, what did Ali say
حسین هم میتونه کپی جمله اول (دیروز ) رو بگه یا هم میتونه زمانش رو گذشته کنه و یا مفهوم رو برسونه
1… Ali said I am safe
2…Ali said I was safe
Ali told me I was safe…3
4…
و درمورد ترجمه مترجم خواسته معنی جمله روان باشه.

4 Likes