تالار زبانشناس

معنی این لغت چیه؟

معنیbasic


این تاپیک مربوط به داستان« مایک آشپز است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

اساسی پایه ای پایه ای نوشته قبل اشتباه بود

3 Likes