تالار زبانشناس

Grammatically wrong?

You could also have the restaurant deliver the food -
.
Have the restaurant delivered or deliver?? :thinking::thinking::thinking:


این تاپیک مربوط به درس« در میز من, ناهار و استراحت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « پادکست ESL » درس: « بخش اول »

1 Likes