تالار زبانشناس

رومئو و ژولیت

درس رومئو وژولیت چرا s, hear گرفته وتبدیل شده به hears


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

سلام چون برای سوم شخص مفرد استفاده شده

4 Likes