تالار زبانشناس

معنی این لغت

معنی این لغت چیه؟wake up


این تاپیک مربوط به داستان« مایک آشپز است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

Wake up
یعنی بیدارشدن (این فعل این رو بیان میکنه که طرف چشماشو باز کرده و خواب نیست و ممکن دراز کشیده باشه و اینم اضافه کنم
Get up
یعنی از جای خود بلند شدن یعنی دیگه فرد از جاش جدا شده و ایستاده …

2 Likes