تالار زبانشناس

افعالingدار

Were happening There?
چه وقت ایی فعل ingمیگیره.؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام اگه دقت کنید همزمان که اون پیرمرده داستان رو تعریف میکنه داره اون اتفاق ها میفته اژدها داره به مردم حمله میکنه و ادامه داره.
در کل تو انگلیسی وقتی فعلی در گذشته به صورت استمراری میاد یعنی با یک اتفاق دیگه همزمانه یا از لحاظ زمانی ادامه داره.
برای مثال
I was at home ,(while) they were coming home
من خونه بودم، (وقتی) اونا اومدند خونه
یعنی خونه بودن طرف و اومدن دوستاش تو یه زمانه
و در حال استمراری این مفهوم رو میرسونه که طرف همین الان داره این کارو انجام میده.
I am doing this
دارم انجامش میدم

1 Likes