تالار زبانشناس

معنی kind of در جمله زیر

But natural quinine is now very important again because many kinds of malaria cannot be cured using modern drugs anymore.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی کوئینین » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

2 Likes

معنی kind of میشه انواعی از…
ومعنی کامل جمله میشه
اما کوئینین طبیعی اکنون دوباره بسیار مهم است زیرا بسیاری از انواع مالاریا دیگر با استفاده از داروهای مدرن قابل درمان نیستند.

2 Likes