تالار زبانشناس

کلمه could?!

He could to the lake…
could چرا اومده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

خب داره تو جمله میگه با اون سرعتی که میتونست تاخت به طرف برکه.
این تقریبا یه ساختار پرکاربرد تو انگلیسی
As fast as x can
As fast as posible

2 Likes