تالار زبانشناس

پرسیدن سوال

تلفظ کلمه مایک آشپز را می خواستم؟


این تاپیک مربوط به داستان« مایک آشپز است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

سلام. همون مایک تلفظ میشه

2 Likes