تالار زبانشناس

درس «آزار و اذيت جنسي در سراسر جهان»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس آزار و اذيت جنسي در سراسر جهان ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «آزار و اذيت جنسي در سراسر جهان» مراجعه بفرمایید.

1 Likes