تالار زبانشناس

کاربرد و معنی have در‌ داستان شب دوازدهم

They decide to have a double wedding party to celebrate
کاربرد و معنی have اینجا چیه؟

2 Likes

در اینجا به معنی داشتن که تصمیم گرفتند عروسی داشته باشند

2 Likes