تالار زبانشناس

معنی same idea

منظور ازین جمله چیه و و چطوری ترجمه ميشه؟
Extended family has the same idea as relatives.


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « خانواده یونانی - درسنامه اصلی »

2 Likes

میگه Extended family همون مفهوم relatives رو داره.
Same idea در اینجا یعنی same meaning.
هم معنا و مفهوم.

1 Likes