تالار زبانشناس

چراMummyبه معنایی مومیایی در داستان

چرا Mummy در جمله اول به معنی مومیایی ؟

و چرا با u نوشته شده ؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

چرا با u نوشته!!!

چرا سلام رو با س مینویسن؟ چرا با ص نمینویسن

سوال جالبی بود

1 Likes

با این املاء، هر دو معنی رو می ده. هم معنی “مادر” و هم معنی “مومیایی”.

این برمی گرده به تفاوت های بین انگلیسی اَمریکن و بریتیش

تو انگلیسی بریتیش برای کلمه “مادر” با همین املاء Mummy می نویسن. ولی تو انگلیسی اَمریکن، با املاء Mommy

این شات رو نگاه کنید بی زحمت

6 Likes

آقا محمد
لطفاً اگه جواب سوال زبانی کسی رو نمی دونید، دیگه اینطوری بهش جواب ندید.

خیلی ممنون بابت این ملاحظه تون

4 Likes