تالار زبانشناس

ابتدای هر درس؟؟؟؟

looking forward looking back به معنی چیه؟


این تاپیک مربوط به درس« شتاب دهنده ی تسلط ج » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

2 Likes