تالار زبانشناس

Named after

با سلام
named after
یک اصطلاحه آیا؟ معنی کلی اون چی می شه؟ ممنون

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی کنین» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

1 Likes

وقتی یه چیزی اسمش از یه چیز دیگه گرفته میشه میگیم named after. مثلا تو این درس گفته:

The tree is named after the Countess of Chinchon from Peru.

اسم این درخت از نام بانوی اشرافی پرو گرفته شده است.

5 Likes