تالار زبانشناس

میشه لطفا پخش و تکرار جملات رو درست کنید؟ آخه هر وقت می‌زنیم تکرار جمله، جمله ناکامل هست


این تاپیک مربوط به کتاب« آهنگی برای بن » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده »

1 Likes

این قابلیت مشکلی نداره امکانش هست برامون از مشکلتون ویدیو بگیرین

1 Likes

اول داستان ناکامل هست و نمیشه جمله رو تکرار کرد وقتی گزینه تکرار جمله رو می‌زنیم. دقیقه های سه چهار وقتی گزینه تکرار جمله رو می‌زنیم جمله رو ناکامل میگه. لطفا رسیدگی کنید.

2 Likes

من براتون چند ثانیه فیلم گرفتم این موردی که میگین مشکلی نداشت…اگر خواستین به همین صورت برامون رکورد کنین تا بتونیم مشکل رو پیگیری کنیم

1 Likes