تالار زبانشناس

کاربردdishدر رنگ ها

سلام،، لغت reddishبه معنای متمایل به قرمزکه هست،، dishبرای همه رنگ ها کاربرد داره؟؟ بعد همه رنگ ها به عنوان متمایل میتونه بیاد؟


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه فعالانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

2 Likes

از ish برای تبدیل اسم به صفت استفاده میشه تو برخی اسم ها مثل اسم های مکان و … و برای کیفیت یک اسم مثل رنگها استفاده میشه.
Irish girl دختر ایرلندی
Swedish سوئدی british بریتانیایی
Childish بچگانه
Bluish

1 Likes