تالار زبانشناس

نقش what در داستان جک و لوبیای سحر آمیز

سلام وقت بخیر. تو این جمله نقش what مفعوله؟ چرا بعد از مفعول دوباره جمله اومده؟

Jack’s mama couldn’t believe what Jack
was telling her.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes