تالار زبانشناس

کاربرد حرف اضافه فعل get involve

در جمله
get involved with another person’s life حرف اضافه with چرا اومده ؟ معنی دقیق جمله رو میشه بگید؟!


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مادر شوهر فضول - درسنامه اصلی »

1 Likes