تالار زبانشناس

سلام معنی markers چیه

Valentine’s Day, so he got out his pencils, paper, crayons and markers and sat down at the kitchen table.


این تاپیک مربوط به داستان« ولنتاین باحاله! » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « پیت گربه »

3 Likes

5 Likes