تالار زبانشناس

Jim was surprised to see the house

چرا surprised اینجا edگرفته ؟؟ اگه it بود ing میگرفت ؟؟

Jim was surprised to see the house


این تاپیک مربوط به درس« درس مکمل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « دخترک زیرک - درسنامه اصلی »

2 Likes

با سلام

وقتی گفته میشه جان تعجب کرد، یعنی جان احساس تعجب کرد. دز اینصورت احساسی در شما توسط یک عامل خارجی ایجاد شده پس از ed استفاده میشه.
اما برای اون عامل خارجی که در شما احساسی ایجاد کرده از ing استفاده میشه.

حالا یه مثال بزن

3 Likes