تالار زبانشناس

A hero is someone who defense the weak

چرا اینجا از حرف from استفاده نکرده؟
A hero is someone who defense from weaks


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بردگی کودکان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

3 Likes

با سلام

با احتساب اینکه جمله همین طور بوده تو آپ، باید گفت که کلمه defense اسم فعل defend حساب میشه که اینجا اشتباس. و باید حمله این باشه:

A hero is someone who defends the weak from /against bullies.

3 Likes