تالار زبانشناس

Is or does

چرا در این درس خونه رو یه بار با does سوالی کرده یه بار با is فرق نداره آیا


این تاپیک مربوط به داستان« داستان ۱۱_ برَد در جستجوی آپارتمان جدید » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

به جمله ای که قراره اون رو سوالی کنه توجه کنید، وقتی جمله با is بیان شده، سوال رو با is می سازه، وقتی توی جمله فعل اصلی داریم، فعلی غیر از is, نمی تونه برای ساختن سوال از اون فعل استفاده کنه باید از does یا do کمک بگیره.

مثل:
He is student. … Is he student?!
He goes to school. … Does he go to school?’

4 Likes