تالار زبانشناس

فرق بین find و found

چرا در بعضی جمله ها ازfind ودربعضی از found استفاده شده؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

گذشته فعل find میشه found
آیا طریقه تبدیل فعل به گذشته رو بلد هستید؟

3 Likes