تالار زبانشناس

این جمله یک اصطلاحه؟

You’re lying through your teeth


این تاپیک مربوط به « دروغ سنج » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « انگلیسی با کامبیز » : « مکالمه و سرگرمی »

3 Likes

سلام دوست عزیز بله زمانی استفاده میشه که فرد در حال گفتن چیز نادرست یا اصطلاحا دروغ هست
مثل

knew she was lying through her teeth, but I didn’t
Want to say so I just then

یا

3 Likes