تالار زبانشناس

معنی عبارت زیر?

Gene, you’re outside, nicely offering people a free sample.
I’m on it, dad. مفهوم I’m on it یعنی اون کار رو به عهده گرفتن هست?

2 Likes

سلام. بله تقریبا
I’m on it یا کلا be on something یعنی : رفتم سرش،‌دارم روش کار میکنم، همین الان میرم روش کار میکنم و…

3 Likes