تالار زبانشناس

مفهوم چند جمله زیر لطفا?

Are you messing with me? معنی messing?

Dad, when I’m in character out there, I get in a zone! مفهوم get in چی میشه?

You’re due date was today? Due date یعنی چی?

You can’t give out these samples. معنی give out میشه دادن?

I thought you ran off with Bob, the hot shot restaurant. معنی ran off و hot shot?

2 Likes

سلام.
messing
در این مفهوم یعنی سر به سر کسی گذاشتن.
get in همون “قرار گرفتن در” معنی میده. get in the zone یعنی در حال و هوا و حس خاصی قرار گرفتن، آمادگی روحی داشتن برای چیزی
due date یعنی تاریخ و زمانی که برای کار خاصی مقرر شده و مهلتش تا اونموقع هست. اما اکثرا برای تاریخ زایمان و به دنیا اومدن بچه استفاده میشه
give out بخشیدن، چیزی رو به کسی دادن
run off with با یه کسی، یعنی با اون شخص فرار کردن. اینکه گذشته ش اومده
hot shot به عنوان صفت، معنی موفق و معروف و کسی یا چیزی که کاراش خوب پیش میره و همه اینو میدونن میده.

بیشتر اینارو توی دیکشنری یا آنلاین سرچ کنین هم ایده ای ازشون دستتون میاد

4 Likes

بله حدس میزدم ولی میخواستم مطمئن بشم. خیلی ممنونم که با حوصله همه رو جواب دادید. :two_hearts:

3 Likes

خیلیم عالی :+1:خواهش میکنم عزیزم کاری نکردم :hibiscus: :rose:

3 Likes