تالار زبانشناس

اشتباه در متن داستان

عبارت your dog this this اشتباه نوشته شده . this اول باید تبدیل به did بشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «Dinner by Candy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۶»)

1 Likes